ADS på Google Facebook

Hver måned laves der over 167 milliarder søgninger på Google, og ca. 46% af disse klikker på en af de tre øverste Google Ads.

Facebook har mere end 2,8 milliarder aktive brugere, og 70% af alle i Danmark mellem 16-89 år er på hver dag.

Skal du nå ud til din målgruppe?

  • SEM setup på Google & Facebook
  • Annonce tekster & billeder
  • Søgeord optimering
  • SEM rapportering

Lad os kontakte dig